Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Simply colors onderdeel van Simply colors Nederland b.v., gevestigd Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland 34219127, BTW NL817540337B01.

 1. Algemeen
  1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
  1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 2. Prijzen
  Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

 3. Verzendkosten
  3-1 De hoogte van de verzendkosten naar België bedraagt €5,99.
  3-2 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een enveloppe of pakket.
  Meer informatie over verzendkosten.

 4. Betaling
  4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
  4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
  4-3 Direct en online middels creditcard (Eurocard, Mastercard en Visa), met KBC betaalknop en Bancontact.
  4-4 Middels een overschrijving via bankrekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert simply colors de bestelde artikelen voor u. Mocht simply colors de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
  4-5 Simply colors verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

 5. Levering
  5-1 Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij De Post.
  5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij De Post binnen 2 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
  5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
  5-4 De Post bezorgt in de regel binnen 3 werkdagen, mits het afleveradres binnen België is.
  5-5 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u onmiddellijk hiervan op de hoogte gebracht.
  5-6 Simply colors is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door De Post.

 6. Retourneren
  6-1 Simply colors doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren.
  6-2 Dit is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Simply colors.
  6-3 Na ontvangst van de retourzending zal Simply colors uw betaling (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen terugstorten op uw bankrekening.
  6-4 Als de maat of de kleur van een artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten.
  6-5 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:

  het artikel voorzien is van een bedrukking
  kleding gedragen en/of gewassen is
  u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
  u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal simply colors zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

 1. Aansprakelijkheid
  7-1 Alle producten die in het assortiment van Simply colors zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. Simply colors kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Simply colors verkochte producten.
  7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Simply colors kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Simply colors is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
  7-3 Simply colors is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door simply colors zo spoedig mogelijk worden aangepast.
  7-4 Simply colors kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  7-5 Simply colors is niet aansprakelijk voor copyright beschermd beeldmateriaal dat door de consument op enigerlei wordt geupload. De consument moet zelf nagaan of het beeldmateriaal dat hij uploadt rechtenvrij is.
  7-6 De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk kan iets afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. Simply colors kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

 2. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Simply colors in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Simply colors gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 3. Privacy
  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Simply colors gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 4. Vragen / klachten
  Simply colors streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Simply colors, dan wordt Simply colors daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

 5. Copyright
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Simply colors.